Polbo á festa

Posted on by

POLBO Á FESTA é un novo A PROPÓSITO ou montaxe AD HOC da nosa compañía para festas gastronómicas e todo tipo de públicos. Componse dunha escenificación con varios personaxes que ofrecen distintas perspectivas sobre a festa : A POLBEIRA, O MARIÑEIRO, O CIENTÍFICO ECOLOXISTA, TRIPULANTA RIAS BAIXAS e MÚSICOS  onde se mostran os auténticos conflitos e contradicións :  a ecoloxía fronte á festa, a pesca invasiva fronte á conservación , a música e a farra fronte á ciencia metódica. Todo remata cunha expedición participativa aos fondos mariños onde un gran POLBO XIGANTE nos asombrará.